späť na obsah časopisu

Súčasťou zrenia betónu ako krehkého materiálu v stavebných prvkoch, vrátane priemyselných podláh, je nežiaduci, ale prirodzený výskyt trhlín. V prípade, že tieto trhliny nedosahujú kritickú šírku, neznamenajú nebezpečenstvo z hľadiska odolnosti alebo obmedzenia používateľnosti. Postupy navrhovania vystuženého betónu, napr. podľa STN EN 1992-1-1 zvýrazňujú práve aspekty trvanlivosti a používateľnosti. To samozrejme vedie k požiadavke limitovať šírku trhliny dostupnými spôsobmi. Táto je závislá predovšetkým od pevnosti v ťahu betónu, betónovej krycej vrstvy, hrúbky betónového prvku, priemeru a množstva výstuže, vrátane oceľových vlákien.


Autor
Ing. Juraj Dojčák, PhD., Ing. Gerhard Vitt, BEKAERT Hlohovec a. s., Recenzent: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov a redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG