späť na obsah časopisu

Možno to znie ako reklamná fráza alebo zaužívané klišé. Ale v prípade nových výziev, ktoré pred celou odbornou stavbárskou a architektonickou verejnosťou stoja v súvislosti s európskymi cieľmi 20/20/20, to rozhodne fráza nie je.

Predstavte si, akú veľkú konkurenčnú výhodu majú už teraz architekti, projektanti, investori, developeri, výrobcovia stavebných výrobkov a aj zhotovitelia, ktorí vedia viac o tom, ako dosahovať energetickú efektívnosť budov a udržateľnosť architektúry a výstavby, a premietajú tieto poznatky do svojich projektov, investorských počinov a realizácií.

Názor, že energetickú efektívnosť za architektov a projektantov vyrieši stavebný fyzik alebo odborník na TZB, je úplne pomýlený. Predsa architekti sú nositeľmi konceptu a už samotný koncept musí byť premyslený a postavený na princípoch udržateľnosti a energetickej hospodárnosti (samozrejme, za intenzívnej spolupráce so špecialistami na stavebnú fyziku, TZB a iných profesií). Ak chcú teda architekti pevne držať koncept budovy vo svojich rukách, musia sa začať o túto problematiku viac zaujímať. Tí, ktorí sledovali architektonické trendy medzinárodnej architektonickej scény systematicky už niekoľko rokov, sú iste v obraze. A je to ich veľká konkurenčná výhoda, pretože už dnes vedia flexibilnejšie a tvorivejšie reagovať na požiadavky investorov, ktorí projekty a investičné zámery udržateľnej výstavby v súčasnosti pripravujú. A keďže príprava väčších investičných zámerov trvá vždy aj niekoľko rokov, iné - ako energeticky efektívne a udržateľné projekty - sa už v najbližšej budúcnosti ani pripravovať nebudú. Veď od roku 2018 všetky verejné a od roku 2020 aj ostatné budovy na Slovensku budú musieť byť vyprojektované a postavené v takmer pasívnom štandarde.

Už teraz prevláda medzi slovenskou odbornou verejnosťou názor, že Slovensko nie je na plnenie európskych cieľov 20/20/20 pripravené a že bude potrebné vyrokovať odklad, resp. posunúť termín plnenia. Odsun termínu však nič nerieši. Predsa uvedomelí architekti, projektanti, výrobcovia stavebných látok a ďalší účastníci investičného procesu sú si vedomí toho, že EÚ nás do toho tlačí najmä preto, že je potrebné konať v otázke ochrany životného  prostredia a šetrenia energiami čo najskôr. Slovensko už teraz zaostáva v tejto oblasti za mnohými európskymi krajinami a časový odklad by ešte náskok týchto krajín len zvýšil. A situácia v Perzskom zálive tiež naznačuje, že riešenie tejto situácie už ďalší odklad neznesie... ani na Slovensku!

Preto by sme už nemali strácať čas a špekulovať, či sa stihneme pripraviť alebo nie, ale začať intenzívne konať, intenzívne sa vzdelávať a učiť. A k šíreniu osvety chceme prispieť aj my nielen v našom časopise, ale aj odbornou medzinárodnou konferenciou „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe", ktorej sme organizátorom. Konferencia sa bude konať 26. mája v Bratislave a odznejú na nej mnohé zaujímavé príspevky slovenských, českých, írskych, švajčiarskych aj anglických odborníkov k téme udržateľnej architektúry, vrátane predstavenia konkrétnych projektov. Projektov, ktoré sú nielen architektonicky, ale aj ekonomicky udržateľné. Viac informácií o spomínanej konferencii je publikovaných na str. 10 alebo na www.vydavatelstvoeurostav.sk.

Pekné čítanie aprílového Eurostavu praje a na konferenciu o udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe vás pozýva

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG