späť na obsah časopisu

Minulý rok bola v Saint-Etienne na ulici Grüner postavená zaujímavá administratívna budova. Základnou úlohou bolo vytvoriť budovu, ktorá by bola v interakcii s priľahlými ulicami. Lineárna konštrukcia, sa dvíha a rozvíja, ale zároveň sa vinie v prízemnej línii. Vonkajšie fasády sú priehľadné, horizontálne aj vertikálne členené, zvnútra objektu sú žlté nepriehľadné a doplnené oknami vytvárajúcimi zaujímavú štruktúru.


Autor
Pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
www.flickr.com
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG