späť na obsah časopisu

Koncom minulého roka v Košiciach dokončili druhú etapu dostavby areálu bývalej Priemyselnej banky novým objektom a nazvali ho Business Centre Košice II. Administratívny objekt je zložený z troch vzájomne prepojených budov a charakteristický je celosklenou fasádou s kamenným olemovaním. Jeho dominantou je centrálne umiestnená vežová budova a po jej stranách sa „vlnia" dve hmotou podobné budovy, ktoré celý objekt architektonicky dotvárajú.


Autor
V spolupráci s doc. Ing. arch. Jurajom Kobanom pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
doc. Ing. arch. Juraj Koban
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG