späť na obsah časopisu

V dnešnej dobe sa čoraz častejšie stretávame s pojmom obnoviteľný zdroj energie. Ľudstvo sa každým dňom približuje k obdobiu, kedy nastane energetická kríza, a s ňou spojený nedostatok energie využívanej na rôzne účely. Preto sa už v súčasnosti odborná verejnosť začína sústreďovať na riešenie energetickej problematiky, aby sa v budúcnosti predišlo nedostatkovému stavu. Jednou z možností je využívanie slnečnej energie ako zdroja elektrickej energie. Túto elektrickú energiu získame premenou slnečnej energie pomocou fotovoltických článkov. Progresívnou formou inštalácie fotovoltických panelov je ich aplikácia do obvodových plášťov budov.


Autor
Ing. Marek Kušnír, Ing. Peter Kapalo, PhD., SvF TU Košice, Recenzent: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
www.flickr.com
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG