späť na obsah časopisu

Kreatívnym a invenčným prvkom, nástrojom v procese tvorby architektúry je materiál, ktorý dokáže stavbu špecifikovať, identifikovať, typizovať či kvalifikovať. Použitý materiál má teda vysokú vypovedaciu hodnotu vo vzťahu ku konštrukcii, tvaru, interiérovej či exteriérovej povrchovej úprave.

„Konzervativizmus je prevažujúci charakter v stavebníctve aj architektúre. Preto sa technologické inovácie presadzujú neuveriteľne pomaly." Graham Dodd


Autor
Ing. arch. Andrej Maciak, FA STU Bratislava, Recenzent: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG