späť na obsah časopisu

Obvodová konštrukcia v zásade tvorí obalový plášť budovy. Chráni budovu ako celok pred komplexnými účinkami vonkajšej klímy v urbanisticko-architektonickom prostredí. Spolu s otvorovými konštrukciami sa v rozhodujúcej miere podieľa na tvorbe interiérového prostredia. Jedným z dôležitých faktorov je aj akustická pohoda v chránených priestoroch budovy. Obvodová konštrukcia z hľadiska fyzikálno-mechanických a technických funkcií, ktoré musí spĺňať sa skladá z nepriehľadnej (50 až 60 %) a transparentnej časti (40 až 50 % niekedy aj viac).


Autor
prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD., Ing. Dušan Dlhý, PhD., SvF STU Bratislava Recenzent: doc. Ing. Boris Bielek, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
www.flickr.com
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG