späť na obsah časopisu

Tepelná ochrana budov zatepľovaním patrí v súčasnosti medzi stavebné práce s najväčším rastom v stavebníctve. Ani Slovenský štatisticky úrad, ale ani iné ustanovizne, jednotlivé stavebné práce štatisticky nevyhodnocujú. Štatisticky sa medziročne nesledujú ani dokončené budovy, ktoré sa obnovujú, či sú to bytové alebo nebytové budovy. Nie všetky obnovované budovy, začínajú stavebným konaním a končia kolaudačným rozhodnutím.


Autor
Ing. Anton Novotný, OZ ZPZ

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG