späť na obsah časopisu

Téme fasád sa venujeme každoročne a verím, že sa nám vždy podarí priniesť v čísle niečo nové a zaujímavé. A určite tomu bude tak aj v tomto májovom čísle, kde predstavujeme okrem tradičných aj netradičné materiály a prístupy k navrhovaniu a realizácii fasád.

Tak, ako sa navrhovanie budov vo svete uberá novými smermi, s cieľom energetickej efektívnosti a udržateľnosti výstavby a cestou hľadania aj nových prístupov (digitálna a parametrická architektúra) a netradičných materiálov, uberá sa aj navrhovanie fasád a obvodových plášťov budov podobnými smermi. Na Slovensku sme ale stále do veľkej miery svedkami pôsobenia zotrvačnosti v navrhovaní budov a fasád. Vďaka tomu zatiaľ v praxi výrazne prevažujú konzervatívne prístupy k navrhovaniu aj k využívaniu materiálovej bázy stavebníctva. Inovácie sa presadzujú veľmi pomaly a často sú len v polohe akýchsi experimentov.

Najčastejšie sa na fasády a obvodové plášte budov vo všeobecnosti stále používajú konvenčné a tradičné materiály, ale našťastie, tie sa výrobcovia snažia neustále vylepšovať. Vyvíjajú sa inovované receptúry pre omietky, stále kvalitnejšie sklá a hliníkové, kovové, plastové či drevené profily pre okná a transparentné fasády. Aj murovacie materiály ponúkajú stále lepšie tepelnoizolačné a ďalšie vlastnosti, ktorých cieľom je prispôsobiť sa tlaku EÚ ohľadom cieľov 20/20/20. V tomto zmysle sa zlepšujú aj vlastnosti a fungovanie kontaktných zatepľovacích systémov, ale aj odvetraných fasád.

Vo svete sa okrem tradičných materiálov, vyvíjajú aj nové materiálové a konštrukčné prvky pre využitie v architektúre, vrátane fasád. Ide napríklad o kompozitné materiály, uhlíkové vlákna alebo o technológie na báze nanomateriálov, ktoré majú vo svete priemyslu už bohaté využitie, ale v architektúre a vo výstavbe sa zatiaľ nijako zvlášť nepresadili, hoci by mohli. Príklady z ich ojedinelého použitia to aj dokazujú. Preto sme radi, že vám okrem iných zaujímavých článkov a príspevkov, môžeme predstaviť aj prvé praktické skúsenosti, ale aj teoretické východiská k uplatneniu netradičných prístupov, nekonvenčných materiálov a konštrukčných prvkov v architektúre a v navrhovaní fasád.

Ak sa chcete dozvedieť viac o fasádach a trendoch ich rozvoja, stačí sa začítať do májového Eurostavu.

Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

 


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG