späť na obsah časopisu

Z exteriéru ako prvé charakterizuje budovu fasáda. Môže výrazne ovplyvniť architektonické stvárnenie, no zároveň by mala zabezpečiť optimálne podmienky pre tepelnú a svetelnú pohodu v budovách. V súčasnosti sa ale čoraz viac spomína trvalo udržateľná výstavba, čo okrem iného znamená využívanie trvalo udržateľných materiálov, stavebných postupov a nových technológií s cieľom zníženia energetickej náročnosti budov a ochrany životného prostredia. Akým smerom sa v súčasnosti uberajú trendy vývoja fasád z hľadiska trvalo udržateľnej architektúry?


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG