späť na obsah časopisu

Nevyhnutnosť vybudovania diaľničnej siete v Slovenskej republike vyvolala diaľničný ošiaľ, ktorý často neberie zreteľ na vedľajšie efekty výstavby, ako je napríklad nadmerný hluk. Pritom hlučnosť je vo vyspelých priemyselných krajinách jednou z najrozšírenejších hrozieb zdravia obyvateľstva. Zníženie hlučnosti je preto nevyhnutné nielen pre pohodlie, ale aj pre snahu zmierniť nepriaznivé vplyvy na zdravie, napríklad srdcovo-cievne problémy a porušenie poznávacích schopností. Mestá a obce čelia problému rastúcej prepravy osôb v dôsledku čoho vzniká mnoho sociálnych, hospodárskych a environmentálnych problémov.


Autor
Ing. Marián Michalovský, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG