späť na obsah časopisu

Nielen vývoj v zahraničí, ale rovnako aj požiadavky na skrátenie celého investičného procesu, vyvolávajú tlak na projektantov pre skrátenie dĺžky projektových prác. Častým argumentom našich projektantov je stav, keď odmietajú práce urýchliť, resp. skrátiť s poukazom na to, že vo všetkých prípadoch ide o duševnú prácu. Ďalším argumentom je, že priebeh projektových prác, resp. jej výstupy sú prakticky nemerateľné a nekontrolovateľné zadávateľom v čase. Uvedené tvrdenie ale nezodpovedá skutočnosti a v zahraničnej praxi - predovšetkým zadávacích podmienok FIDIC D-B - je tento postup nielen rozšírený, ale aj úplne obvyklý.


Autor
Dr. Ing. Milan Oleríny, MP Consulting

Fotografie (vizualizácia)
HORM Design
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG