späť na obsah časopisu

Na predchádzajúcich stranách sme mapovali situáciu na slovenskom stavebnom trhu z pohľadu predstaviteľov stavebných a obchodných firiem. Ako súčasnú situáciu vnímajú architekti a projektanti? Majú dosť zákaziek? Museli redukovať počet spolupracovníkov? Čo ich trápi najviac na súčasnej situácii na stavebnom trhu? Ako vnímajú oni všeobecný tlak  na znižovanie cien vo všetkých etapách prípravy, projektovania a realizácie stavieb? Ako sa podľa nich tento tlak na znižovanie cien premieta do celkovej kvality v stavebníctve a architektúre?

 


Autor
pripravila redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG