späť na obsah časopisu

Žiaľ, je to tak a hovoria o tom nielen štatistické údaje, podľa ktorých kleslo stavebníctvo za prvých päť mesiacov opäť o takmer 2 % oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, ale konštatujú to aj predstavitelia významných firiem na slovenskom stavebnom trhu, ktorých sme oslovili do diskusného fóra v tomto čísle Eurostavu na tému Súčasný stav a trendy rozvoja slovenského stavebníctva. Aké-také optimistickejšie hlasy zaznievajú len z úst výrobcov stavebných materiálov, ale stavebné firmy vidia rok 2011 veľmi kriticky (str. 18 - 23).

Dôvodov uvádzajú hneď niekoľko. Základným problémom je nedostatok práce a to najmä z dôvodu absencie prípravy a realizácie väčších infraštruktúrnych projektov a stavieb. Napriek prísľubom sa nepokračuje vo výstavbe diaľnic a ciest aspoň primeraným tempom, napriek prísľubom sa nevypisujú  takmer žiadne nové súťaže a aj tie, čo boli vypísané, buď boli zrušené alebo sa stále riešia nejaké námietky.

Koncom mája sa uskutočnilo už tradičné stretnutie lídrov stavebného trhu, ktoré organizujú spoločnosti CEEC Research, KPMG Slovensko a Ipsos Tambor.  Zúčastnili sa na ňom predstavitelia najvýznamnejších stavebných firiem na Slovensku a všetci sa zhodli na to, že slovenskému stavebníctvu podráža nohy nielen nedostatok práce, ale aj cenová vojna na trhu.

Cenová vojna sa tiahne celým odvetvím stavebníctva. Ale najkritickejšou je práve pri honorovaní projektových a realizačných prác. Tam nie je vôbec zvláštnosťou, ale skôr pravidlom, že sa pre vyhodnocovanie ponúk dopredu stanoví ako jediné kritérium najnižšia cena.  Mnohí potom ponúknu cenu za projekt alebo zhotovenie stavebného diela aj o 30 až 60 % nižšiu, len aby zákazku získali. Pritom už dopredu vedia, že za takúto cenu sa stavba nedá kvalitne ani naprojektovať ani postaviť. A kto na to nakoniec dopláca najviac? Jednoznačne kvalita stavebného diela. Najsmutnejšie je na tom to, že takéto pravidlá nastavuje štát, hoci práve on, ako verejný investor, by mal byť príkladom a mal by v celospoločenskom záujme vysielať signál smerom k súkromným investorom o tom,  že za každú prácu sa má primerane (spravodlivo) a včas zaplatiť. Samozrejme, mal by byť tiež príkladom v tom, že len kvalifikovanou odbornou a nezávislou kontrolou sa dá zabezpečiť, aby zmluvne dohodnuté práce boli naozaj vykonané kvalitne a načas. A ak nie, musia nastúpiť sankcie. Tak to funguje v každej slušnej spoločnosti... Prečo nie u nás?

P. S.

Zatiaľ jediný pokrok je v tom, že sa o problémoch neúnosne nízkych cien  v stavebníctve začína aspoň verejne a nahlas hovoriť... (str. 24 - 29)

Pekné čítanie júnového Eurostavu praje

Ing. arch. Darina Lalíková,CSc., šéfredaktorka


Autor
Ing. arch. Darina Lalíková,CSc., šéfredaktorka

Fotografie (vizualizácia)
P. Golej
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG