späť na obsah časopisu

Keď koncom roka 2008 zasiahla aj Slovensko hospodárska kríza, veľmi výrazne sa jej dôsledky prejavili práve v sektore stavebníctva. Zastavila sa výstavba mnohých projektov, čo sa odrazilo aj na poklese predaja stavebných výrobkov. V roku 2010 kríza v stavebníctve pokračovala a to aj vďaka zrušeniu PPP projektov na D1 a aj celkovému poklesu dopytu po stavebných prácach. Aká je situácia na slovenskom stavebnom trhu v súčasnosti? Ako ju vnímajú a hodnotia vybraní predstavitelia podnikateľskej sféry v oblasti stavebníctva? Aký vývoj v stavebníctve očakávajú na najbližšie 2 - 3 roky?

 


Autor
pripravila redakcia
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG