späť na obsah časopisu

V hodnotení podnikov pôsobiacich na slovenskom stavebnom trhu prinášame už päť rokov  komplexný pohľad na ich úspešnosť. V začiatkoch publikovania rebríčka Eurostav TOP 100 sme hodnotenie zverejňovali vo viacerých kategóriách (tržby za vlastné výkony a tovar na stavebnom trhu, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, objem majetku, hodnota vlastného imania, pridaná hodnota, a iné). Komplexný pohľad prináša iba jedno výsledné poradie úspešnosti stavebných podnikov; je založený na využití komplexného multikriteriálneho modelu hodnotenia (Eurostav 4/2006) a posudzuje úspešnosť podnikov na základe výberu viacerých ukazovateľov, ktorým sú pridelené váhy významnosti daného ukazovateľa.


Autor
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, Ing. Mgr. František Sudzina, PhD., Aarhus School of Business,Denmark, doc. Ing. František Mesároš, CSc., Výskumný ústav stavebnej informatiky, s. r. o., Košice
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG