späť na obsah časopisu

V marci tohto roku usporiadala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) panelovú diskusiu, ktorej cieľom bolo otvoriť širšiu diskusiu o kvalite stavieb a honorovaní projektových a inžinierskych prác na Slovensku a v Európe. Nadväzujúc na túto diskusiu, sme požiadali doc. Ing. Vladimíra Benka, PhD., prvého podpredsedu SKSI, ktorý bol odborným garantom marcovej panelovej diskusie, o rozhovor.


Autor
pripravila D. Lalíková

Fotografie (vizualizácia)
D. Lalíková
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG