Časopis EUROSTAV - 7-8/2011
Tematické okruhy

inžiniersko-geologický prieskum, geodetické a kartografické práce, vodné priehrady, vodárenské nádrže, hydroelektrárne, vodohospodárske a energetické objekty, materiály a technológie pre výstavbu protipovodňových bariér, hydroenergetické a inžinierske stavby,...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG