späť na obsah časopisu

... je veľmi ťažké jednoznačne odpovedať na takúto otázku. Ak ide o vodný živel ... môžeme ho zastaviť napr. vodnými nádržami a priehradami, ktoré slúžia nielen ako zásobárne vody ale v období prívalových dažďov zachytávajú aj veľké množstvá vody v tzv. ochrannom priestore, čím sa znižujú povodňové prietoky pod priehradou a tým chránia územie pred povodňami. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj každé vodné dielo popri ostatných svojich funkciách, predstavuje komplexné riešenie protipovodňovej ochrany konkrétneho úseku rieky, kde je zrealizované.

Príčiny vzniku povodní však treba hľadať aj v rôznom spôsobe využívania územia, jeho skladbe, type porastov, vlastností koreňovej zóny a premenlivých vlastností pôd. Pre odtok veľkého množstva vody z územia sú totiž často rozhodujúce hlavne procesy prebiehajúce „pod povrchom“, čo sa zvyčajne pri hodnotení rizika vzniku povodní často zanedbáva.

Protipovodňovej ochrane Bratislavy a projektu protipovodňových hrádzí z múrikov a mobilných prvkov sme sa venovali už pred dvoma rokmi (ES 9/2009). Keďže je táto téma stále aktuálna, rozhodli sme sa v redakcii tejto problematike venovať opäť.

Aj tentoraz sme oslovili odborníkov, ktorí sa problematike vodných stavieb a protipovodňovou ochranou venujú už niekoľko rokov... Hneď na úvod sa môžete dozvedieť čo to z histórie nádrží a priehrad na Slovensku. Tie isté nádrže, ktoré zastávajú nezastupiteľné miesto v protipovodňovej ochrane Slovenska, sú dôležité aj ako zásobárne pitnej vody, pre priemysel, poľnohospodárstvo, pri výrobe ekologicky čistej elektrickej energie, vylepšujú podmienky pre plavbu a v neposlednom rade ponúkajú v týchto horúcich letných dňoch aj široké možnosti pre šport a rekreáciu.

Okrem všeobecných informácií o vodných dielach, ich prehľade a kategorizácii, predstavujeme aj prípravu a prebiehajúcu realizáciu dvoch konkrétnych vodných diel na stranách 34 – 37. 

 Zaujala nás aj prestavba zámku Chateau Herálec na luxusný 5-hviezdičkový boutique hotel a tak vám ju ponúkame na stranách 30 – 33. 

Na brehu Seiny vznikol minulý rok, rekonštrukciou priemyselného objektu, moderný komplex módy a dizajnu „so zeleným hadom“ na fasáde... Inšpiráciou autorom pre vytvorenie tohto zaujímavého tvaru druhej fasády bol predovšetkým vodný živel – tok rieky Seiny. Táto zelená konštrukcia príjemne osviežuje pešiu promenádu po stranách brehov rieky...

Striedanie horúcich a chladnejších letných dní testuje náš organizmus. Mnohí z vás určite využívajú práve prírodné vodné nádrže na schladenie a načerpanie novej energie.

Verím, že aj toto letné dvojčíslo bude na vás pôsobiť príjemne a osviežujúco ...

 


Autor
Ing. arch. Martina Horváthová, odborná redaktorka

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG