späť na obsah časopisu

Výmene skúsenosti s používaním eurokódov bola venovaná 21. pracovná schôdza ENC (Eurocodes National Correspondents), ktorá sa uskutočnila 13. apríla 2011 v Bruseli. Podľa pôvodných plánov, eurokódy mali byť jedinými normami členských štátov CEN, používanými v praxi od 1. apríla 2010. Národné normy, ktoré sú s nimi v rozpore, mali byť stiahnuté. Aká je realita?


Autor
prof. Ing. Ivan Baláž, ENC za Slovensko, SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG