späť na obsah časopisu

Obytné sídlisko BRW zahŕňa štyri bytové domy so spoločenským zariadením pre trávenie voľného času rodičov s deťmi tu bývajúcich ako i pre celú miestnu komunitu rodičov z okolitých sídelných súborov solárneho mesta Pichling v blízkosti mesta Linz. V bytových domoch je situovaných 74 bytov s obytnou plochou cca 8 200 m2. Realizácia stavieb prebehla v rokoch 2003 – 2004 a autorom obytného súboru je miestny architekt Reinhard Stummer.


Autor
doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD., FA STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG