späť na obsah časopisu

Minulý rok v katastrálnom území obce Dobrohošť (okr. Dunajská Streda), pri vypúšťacom kanáli koryta rieky Dunaj, sa začala výstavba Malej vodnej elektrárne (MVE) Dobrohošť. Realizácia stavby prebieha na ľavom brehu odberného objektu a spojovacieho kanála do ramennej sústavy Dunaja a naplánovaná je na 18 mesiacov. Stavba bude produkovať elektrickú energiu využívaním energetického potenciálu spádu vody, čím nebude produkovať žiadny odpad a do ovzdušia žiadne škodlivé látky.


Autor
pripravené v spolupráci s VVB

Fotografie (vizualizácia)
archív VVB
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG