späť na obsah časopisu

História výstavby nádrží a priehrad sa spája najmä s tými oblasťami sveta, kde je akútny nedostatok vody. Prečo ale treba stavať tieto vodné stavby aj na našom území? Jedným z dôvodov je fakt, že Slovensko, spolu s Českou republikou sú súčasťou hydrologickej strechy Európy. Rieky, prameniace na našom území sú charakteristické veľkou rozkolísanosťou. To má za následok, že maximálne prietoky sú oproti minimálnym výrazne vyššie, v niektorých prípadoch viac ako 1 000 násobne. A tak extrémne prietoky v korytách riek prinášajú so sebou akútne nedostatky aj nebezpečné prebytky vody.


Autor
prof. Ing. Emília Bednárová, PhD., SvF STU Bratislava, Recenzent: prof. Ing. Peter Dušička, PhD., SvF STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
P. Lipták
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG