späť na obsah časopisu

Obnoviteľné zdroje energie, ako sú solárne, prílivové alebo veterné elektrárne, a presmerovanie investícií týmto smerom, sú riešením globálneho nedostatku dodávok elektrickej energie. Technológie využívajúce obnoviteľné energetické zdroje sú vo všeobecnosti čistejšie, menej riskantné a hlavne založené na neobmedzených palivových zdrojoch napr. Slnku. Práve slnečná energia predstavuje významný alternatívny a voľne dostupný zdroj energie.


Autor
Ing. Marián Michalovský, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG