späť na obsah časopisu

Príprava Vodného diela (VD) Sereď – Hlohovec prebieha už niekoľko desaťročí. Bolo vypracovaných viacero štúdií a posudzované rôzne varianty technického riešenia stupňa Sereď. Derivačný variant bol vybratý ako najvýhodnejší z hľadiska technického aj ekologického. Strategický význam diela spočíva v tom, že svojim umiestnením umožňuje prepojenie plavebnej cesty dolného Váhu s plavebnou cestou vedenou v derivačných kanáloch Vážskej kaskády. VD Sereď – Hlohovec je viacúčelová stavba, ktorá zahŕňa protipovodňovú ochranu územia, zabezpečenie plavby, energetické využitie a ďalšie prínosy.


Autor
pripravené v spolupráci s VVB

Fotografie (vizualizácia)
archív VVB
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG