späť na obsah časopisu

V súčasnosti sa stále viac zdôrazňuje v architektúre aj v stavebníctve potreba šetrenia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ochrana životného prostredia, udržateľnosť vo výstavbe aj v živote, návrat k prírode a k ekológii. V dôsledku toho sa bežne používajú termíny ako zelená architektúra, udržateľná výstavba, ekologické budovy, energeticky efektívna architektúra, atď. Vieme presne zadefinovať obsah týchto pojmov? Sú presne stanovené pravidlá ich používania? Oslovili sme viacerých odborníkov, aby vyjadrili svoj názor a pomohli tak k lepšej orientácii našich čitateľov v správnom používaní týchto pojmov.


Autor
Pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG