späť na obsah časopisu

V súčasnej dobe sa kladie veľmi veľký dôraz na úsporu energií a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Na tieto aspekty je veľmi dôležité pamätať nielen pri návrhu vykurovacieho systému, ale aj pri zabezpečení priaznivého tepelného stavu vnútorného prostredia – tepelnej pohody. Teplovodné podlahové vykurovanie je veľmi progresívny spôsob vykurovania, ktorý na jednej strane znižuje prevádzkové náklady, na druhej strane však vytvára ideálne rozloženie teplôt v interiéri.


Autor
Ing. Jozef Bugáň, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
grafické prílohy archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG