späť na obsah časopisu

Architektúra celkovo spotrebúva viac energie ako priemysel a doprava spolu, pričom ťažisko spotreby pripadá najmä na vykurovanie a chladenie budov. Každý stavebný objekt je vystavený poveternostným vplyvom daného podnebného pásma. Táto interakcia s okolitou klímou (predovšetkým transmisia tepla cez obvodové konštrukcie ale aj vetranie) má priamy negatívny vplyv na spotrebu energie, či už ide o ochladzovanie v zimnom období, alebo prehrievanie v lete. Vo všeobecnosti platí, že proces chladenia je energeticky náročnejší ako vykurovanie.


Autor
Ing. arch. Peter Morgenstein, Ing. arch. Ján Legény, Fakulta architektúry STU Bratislava, Recenzent: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., Fakulta architektúry STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
Adam MØrk
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG