späť na obsah časopisu

Konštrukcia šetrných budov sa stala významným medzinárodným trendom za posledných desať rokov. Budovy spotrebujú 70 % našej produkcie elektrickej energie a produkujú 65 % našich odpadov. V rovnakej dobe využívajú 12 % našej vody a generujú 30 % všetkých emisií skleníkových plynov. Viac ako doprava alebo akékoľvek iné odvetvie, odvetvie stavebníctva a prevádzky budov, môže prispieť k lepšiemu riadeniu obmedzených zdrojov ako aj zníženiu emisií skleníkových plynov (najmä CO2).


Autor
Ing. Stanislav Števo, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, Bratislava, Recenzent: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
www.flickr.com
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG