späť na obsah časopisu

Začiatkom leta bola v Brne pod Špilbergom zahájená výstavba zelenej administratívnej budovy, ktorá je súčasťou projektu Otvorená záhrada. V nej okrem administratívnej budovy v pasívnom štandarde bude aj vzdelávacia záhrada. Investorom projektu je Nadácia Partnerstvo, ktorá si dala za cieľ výstavbou Otvorenej záhrady významne prispieť k osvete a vzdelávaniu študentov aj dospelých v oblasti úspor energie, ochrany životného prostredia a udržateľnej architektúry.


Autor
pripravila D. Lalíková v spolupráci so Skanska a. s.

Fotografie (vizualizácia)
Skanska a. s.
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG