späť na obsah časopisu

Budovy je možné zaradiť, a teda aj hodnotiť, ako najvýznamnejšie spotrebiče energie. V krajinách EÚ sa budovy podieľajú približne 40 % na celkovej spotrebe energie. Vzhľadom na rozsah bytovej výstavby a dlhodobé užívanie počas roka tvoria práve bytové budovy (bytové a rodinné domy) existujúceho fondu budov významný potenciál znižovania spotreby energie.


Autor
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG