späť na obsah časopisu

Budovy spotrebúvajú okolo 40 % celkovej spotreby energie v EÚ, čo reprezentuje 36 % emisií skleníkových plynov. Je teda celkom logické, že zníženie spotreby energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore budov zakladá významné opatrenia pre znižovanie energetickej závislosti EÚ a emisií skleníkových plynov. Predpokladá sa, že existuje hospodárny potenciál energetických úspor v budovách cca 30 % do roku 2020.


Autor
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG