späť na obsah časopisu

V predchádzajúcich častiach nášho seriálu o SolarCity Linz sme sa venovali niektorým obytným okrskom, centru či škole. Aby nám neostali všetky „mimoarchitektonické“ témy na záver, pozrime sa teraz na to, čo nám zabezpečuje fungovanie tejto štvrte, teda na riešenie energetických, materiálových a dopravných tokov. Je prirodzené, že v rámci inovatívneho konceptu SolarCity bolo zaujímavo riešené aj zásobovanie energiami, nakladanie s odpadmi a odpadovými vodami, manažment dažďových vôd a dopravná obsluha [1, 2].


Autor
Ing. arch. Henrich Pifko, Fakulta architektúry STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
H. Pifko
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG