Časopis EUROSTAV - 1-2/2012
Tematické okruhy

výstavba, obnova bytového fondu, sociálne bývanie, zatepľovanie, energeticky efektívne koncepty, drevostavbyvykurovanie, vetranie, alternatívne zdroje vykurovania a ohrevu teplej vody, materiály a technológie pre riešenie fasád, striech, okien, dvier, vrát, balkónov a terás, humanizácia obytného prostredia, debarierizácia, úprava okolia, obytné zóny, okrasné záhrady, detské ihriská, drobná architektúra, parkovanie a garážovania, osvetlenie... 

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG