späť na obsah časopisu

Tento rok si pripomíname dvadsať rokov od naštartovania programu dodatočného zatepľovania a odstraňovania závad (statických nedostatkov) panelových bytových domov na Slovensku. A otázkou "Ako ďalej v zatepľovaní?" sme nazvali aj úvodné diskusné fórum v tomto roku. Za dvadsať rokov sa na Slovensku zateplilo necelých 240 tisíc bytov v bytových domoch, čo predstavuje asi tretinu zateplených bytov v bytovom fonde bytových domov. V súčasnosti, kedy sa čoraz viac zdôrazňuje potreba šetrenia energiami je zatepľovanie určite jeden z najvýznamnejších a najrozsiahlejších programov znižovania energetickej náročnosti budov na Slovensku. Na druhej strane, dvadsaťročné skúsenosti ukazujú, že masové zatepľovanie najmä panelových domov prináša so sebou aj určité problémy.

Preto nás zaujímali odpovede na aktuálne otázky:

Ako hodnotíte pozitíva a negatíva 20-ročného procesu zatepľovania na Slovensku a ako vidíte jeho budúcnosť? Čo je podľa vás najdôležitejšie pre budúcnosť zatepľovania na Slovensku a akým smerom sa budú podľa vás vyvíjať technológie pre obnovu a zatepľovanie budov a panelových domov na Slovensku? 

 

Pozvanie do diskusného fóra prijali:

Ing. Zuzana Petrášová, zástupkyňa riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania

Ing. Miloš Blanárik, riaditeľ komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident Združenia pre podporu obnovy bytových domov

Ing. arch. Pavol Paňák, člen predstavenstva SKA

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda SKSI

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka TSÚS, n. o.

Ing. Anton Novotný, riaditeľ OZ ZPZ

Ing. Daniel Baláž, generálny riaditeľ divízie Weber Terranova, Saint-Gobain Construction Products, spol. s r.o.

Ing. Jana Nedasová, MBA, marketingová riaditeľka pre región východná Európa, KNAUF INSULATION, s. r. o.

Ing. Alexander Prizemin, marketingový manažér Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Isover

Ing. Petra Ravingerová, produkt manager Baumit, spol. s r. o.

JUDr. Ivan Fischer CSc., prezident firmy Celox spol. s r. o.

Ing. Martin Hencel, Rockwool Slovensko, s. r. o.

 


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG