späť na obsah časopisu

Nová rubrika, ktorú od tohto roku budeme pravidelne pripravovať s predstaviteľmi popredných firiem z oblasti stavebníctva, ktoré ponúkajú know-how v oblasti šetrenia energiami a udržateľnosti vo výstavbe, má za cieľ informovať našich čitateľov o konkrétnych výrobkoch, materiáloch, technológiách a postupoch ako znižovať energetickú náročnosť budov a ako použitím týchto výrobkov a technológií v pripravovaných projektoch môžu architekti a projektanti prispievať k výraznejším energetickým úsporám v budovách a k udržateľnej výstavbe. Rubriku zahajujeme rozhovorom s Ing. Vladimírom Bálentom zo spoločnosti ISOVER.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG