späť na obsah časopisu

Budovy môžeme zaradiť ako najvýznamnejšie spotrebiče energie. V globálnom porovnaní v rámci krajín EÚ sa budovy podieľajú približne 40 % na celkovej spotrebe energie, pričom väčšinový podiel na jej spotrebe počas užívania budov má vykurovanie. V európskom spoločenstve sa preto prijímajú dôležité opatrenia, predovšetkým právne predpisy a smernice. Zapracovaním smernice o energetickej hospodárnosti budov č. 2010/31/EU sa majú zmenou zákona č. 555/2005 zaviesť úrovne požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov. Zabezpečí sa tým nízkoenergetická výstavba, po roku 2020 výstavba budov s takmer nulovou spotrebou energie (nové verejné budovy už od roku 2018).


Autor
Ing. Ľuboš Kamenický, Stavebná fakulta STU Bratislava, Recenzent: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG