späť na obsah časopisu

Jedným z transparentných indikátorov úrovne verejnej politiky štátu, ekonomického rozvoja krajiny a jej ekonomickej úrovne ako aj daňového systému je stav bytového fondu. Zle udržiavaný bytový fond vytvára negatívny imidž pre celú krajinu a zároveň svedčí o jej ekonomických problémoch a nedostatkoch v riešení bytovej a verejnej politiky.

Dôležitým momentom pri financovaní komplexnej obnovy bytových domov v priebehu posledných 20 rokov bolo vytvorenie podporných programov zo strany štátu vrátane vytvorenia programu štátnych bankových záruk poskytovaných Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou ako aj podporných a finančne dostupných úverových produktov zo strany súkromných finančných inštitúcií akými sú komerčné banky a stavebné sporiteľne. Tým sa dosahuje potrebná efektívna prepojenosť súkromných a verejných zdrojov v tejto oblasti. 


Autor
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., Ústav manažmentu STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorky
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG