späť na obsah časopisu

Spoločnosť, kontext prostredia, technológie a zdroje energie – to sú štyri kľúčové pojmy, o ktoré sa opierame, ak premýšľame o problematike bývania v mestách súčasnosti. Ak tieto štyri parametre považujeme za signifikantné pri architektonickom návrhu bytového domu a rozvoji smerovania oblasti bývania – aké sú potom najvýznamnejšie teritoriálne odlišnosti medzi bytovými domami na Slovensku a v Španielsku?


Autor
Ing. arch. Mercedes Ortego González, Spolupráca: Ing. arch. Peter Bláha, Fakulta architektúry STU Bratislava, Recenzent: Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
Miguel de Guzmán, zdroj: http://www.plataformaarquitectura.cl/
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG