späť na obsah časopisu

Nový centrálny priestor obce Zálesie prostredníctvom relatívne malej plochy vnáša do prímestskej v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok – miesto spoločenského stretávania sa obyvateľov. Autori architektonického riešenia veľmi vhodne skĺbili prvky drobnej architektúry s plochami parkovej zelene, detským ihriskom, fontánou a miniamfiteátrom. Rovný terén autori v niektorých miestach „zvlnili“ aby ho ozvláštnili. Tento zámer privítali najmä deti, ktoré si miesto hier obľúbili. Celkové dotvorenie priestranstva zeleňou zvýšilo jeho estetickú aj kvalitatívnu úroveň.


Autor
V spolupráci s Ing. Vojtechom Krumpolcom a Ing. arch. Petrom Derevencom pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
AŽ PROJEKT s. r. o., Martin Žilka
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG