späť na obsah časopisu

Týmto januárovým dvojčíslom začíname novú pravidelnú rubriku časopisu s názvom „Drevené konštrukcie“. V nej sa budeme venovať špeciálnym dreveným konštrukciám, ktoré predstavíme prostredníctvom výnimočných drevených stavieb zrealizovaných na Slovensku aj v zahraničí. Prvou takouto stavbou je Bahnorama – drevená vyhliadková veža vo Viedni, zrealizovaná nad novou železničnou stanicou.


Autor
Ing. Lukáš Blesák, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archív autorov
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG