späť na obsah časopisu

Je nesporné, že slovenská spoločnosť urobila v transformačnom období z konca 20. a začiatku 21. storočia výrazné a rozsiahle zmeny v ekonomickej, sociálnej, civilizačnej i spoločensko-kultúrnej oblasti, ktoré sa, pochopiteľne, museli prejaviť i zmenami v rôznych oblastiach života spoločnosti a v rôznych segmentoch jej sociálno-priestorovej situácie. Avšak práve bývanie je oblasťou, kde sa tento komplex zmien synergicky prejavuje, či už pozitívne alebo negatívne, veľmi výrazne.


Autor
PhDr. Peter Gajdoš, CSc., Sociologický ústav SAV, Bratislava

Fotografie (vizualizácia)
archiv redakcie
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG