späť na obsah časopisu

Spoločenského večera Vydavateľstva EUROSTAV, ktorý sa konal bezprostredne po ukončení odborného programu konferencie „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ 25. apríla 2012 v hoteli Crowne Plaza, sa zúčastnila vyše stovka pozvaných hostí. Hlavným bodom oficiálneho programu bolo slávnostné vyhlásenie laureáta 1. ročníka ceny časopisu EUROSTAV Ceny VISIO 2020. Cena VISIO 2020 je cenou za najvýraznejší počin v oblasti udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe za uplynulé obdobie rokov 2011/2012. Laureátom 1. ročníka Ceny VISIO 2020 sa stala spoločnosť VELUX.

Pripravila redakcia,

Foto: Blanka Golejová


Autor
pripravila redakcia

Fotografie (vizualizácia)
Blanka Golejová
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG