späť na obsah časopisu

25. apríla tohto roku sa konal 2. ročník Eurostav conference na tému „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“. Záver odbornej časti konferencie patril panelovej diskusii na aktuálnu tému „Ako ďalej v presadzovaní udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku?“ Panelovej diskusie sa okrem vybraných prednášateľov zúčastnili aj ďalší pozvaní hostia.

Pripravila D. Lalíková

Foto: Blanka Golejová, vizualizácie: HB Reavis


Autor
pripravila D. Lalíková

Fotografie (vizualizácia)
Blanka Golejová, vizualizácie: HB Reavis
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG