Časopis EUROSTAV - 7 a 8/2012
Tematické okruhy

konštrukcie pre cesty, mosty, diaľnice, tunely, železnice, špeciálne stavby, povrchy vozoviek, informačné dopravné systémy, parkovacie a garážové systémy, sanácia vozoviek, technológie pre razenie tunelov, technológie pre sanáciu a opravu mostov, technológie pre rekonštrukciu železničných tratí, debniace systémy pre výstavbu diaľnic a mostov, technológie pre výstavbu špeciálnych stavieb, technológie pre výstavbu inžinierskych sieti, potrubné systémy...

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG