späť na obsah časopisu

 

Na Bajkalskej ulici sa v týchto dňoch dokončuje zaujímavá polyfunkčná budova. Nachádza sa v bezprostrednej blízkosti objektov Tri veže. Základom konceptu bolo navrhnúť hmotu a tvar budovy tak, aby kompozične a ideovo spolupôsobila s komplexom vedľa stojacich objemovo neporovnateľných budov. Vznikol výrazný akcent, ktorý zaujme nielen jednoduchou hmotou, no najmä výrazných farebným riešením fasády.

Pri riešení autori vychádzali z požiadaviek technologicky a dispozične navrhnúť moderný polyfunkčný objekt, ktorý bude zodpovedať charakteru územia, okolitej zástavby a tiež zámeru investora a prevádzkovateľa. Ide o voľne stojaci polyfunkčný objekt v tvare jednoduchého hranola s obdĺžnikovým pôdorysom.

Budova má jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží. Suterén je vyhradený na parkovanie, technické zázemie a sklady. Do suterénu je možné vstúpiť buď z hlavného schodiska v strede objektu, alebo rampou z východnej strany. Prízemie je najrušnejšia časť budovy s hlavným vstupom a začína tu showroom firmy s moderným nábytkom, ktorý je trojpodlažný a vnútorne prepojený ľahkým kovovým schodiskom s 2. a 3. NP. Tiež sa tu nachádzajú sociálne zariadenia pre personál a zákazníkov. Na streche rampy, na úrovni 2. NP, sa nachádza terasa. Nahrávacie štúdio investora s kanceláriami má vyhradené 4. NP. Dispozične je rozdelené na menšie miestnosti len ľahkými priečkami, aby bolo možné prispôsobiť ho konkrétnym požiadavkám užívateľa. Na dvoch posledných podlažiach (5. a 6. NP) sú spolu štyri štvorizbové byty. Na každom podlaží sú dva, orientované juhozápadne a juhovýchodne.

 


Autor
v spolupráci s Ing. arch. Jurajom Skupilom a Mgr. art. Petrom Neveďalom ArtD. pripravila Martina Horváthová

Fotografie (vizualizácia)
atelier yesss s. r. o., ALMON s. r. o., Neveďal – Slovdrevo Myjava
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG
UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE 2020
STAVBYVEDUCI - seminár