späť na obsah časopisu

Na juhu Peter-Rosegger-Strasse v Grazi vyrastá v súčasnosti nový komplex budov pod heslom „Domy budúcnosti“. Všetky bytové domy komplexu majú drevenú nosnú konštrukciu z krížom lepeného dreva. Drevenú nosnú konštrukciu majú čiastočne aj administratívne a obchodné časti komplexu. Za účasti mesta Graz a spoločnosti „WEGRAZ Gesellschaft für Stadterneuerung und Assanierung m.b.H.“ (voľný preklad – Spoločnosť pre obnovu a ozdravenie mesta s. r. o.) bol vypísaný tender na nové multifunkčné mestské centrum v danej lokalite. Tender vyhrala architektonická kancelária Nussmüller Architekten ZT. Projekt je rozdelený do dvoch etáp, realizujú ho firmy Wegraz a Aktiv Klimahaus.

V predstavovanom komplexe je spojené bývanie, obchod, služby a administratíva. Pozdĺž hore menovanej ulice je už postavený na prízemí supermarket (Spar), reštaurácia so záhradnou časťou a priestory pre služby, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov blízkeho okolia. Na poschodí sú kancelárske priestory, ktoré sú dobre dostupné a tiež riešené pomerne veľkoryso na veľkých plochách. Do komplexu patria ešte špeciálne navrhnuté priestory a byty pre seniorov, ktoré sú vzájomne pospájané, uľahčujú komunikáciu samotných obyvateľov a zároveň umožňujú prístup personálu v rámci permanentnej starostlivosti o seniorov. V južnej časti komplexu bude postavených 143 bytov v dvanástich samostatných domoch, pričom byty majú plochu od 60 do 110 m2.

V popredí schodisková veža domu 2, okolo ktorej budú postavené byty, v pozadí dom 3 pred dokončením


Autor
doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Katedra kovových a drevených konštrukcií, SvF STU v Bratislave

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
Predplatné 2018
Cena verejnosti CENA ARCH 2017
E-shop eurostav
Archbooks
heroal