späť na obsah časopisu

Tento rok, aj na žiadosť našich čitateľov, prichádzame s novou rubrikou pod názvom „Konštrukcie a architektúra“, v ktorej budeme predstavovať konštrukčne a architektonicky zaujímavé stavby zo Slovenska a Čiech. Rubriku bude viesť a pripravovať Ing. Pavel Čížek, ktorý spolupracoval so slovenskými aj českými architektmi na mnohých konštrukčne a architektonicky zaujímavých stavbách už v bývalom Československu a aj v súčasnosti táto spolupráca úspešne pokračuje ako v Čechách tak aj na Slovensku. Rubriku zahajujeme predstavením unikátnej konštrukcie budovy Mestskej tržnice v Bratislave.

Konštrukcia Mestskej tržnice v Bratislave, postavená v 70. rokoch minulého storočia, sa svojim charakterom výrazne odlišovala od vtedy používaných konštrukcií.

Racionálna architektonická koncepcia a jednoznačný návrh dispozičného usporiadania umožnili vytvoriť unikátnu konštrukciu, ktorá svojou progresivitou a estetickými kvalitami vo svojej dobe upútala pozornosť technickej aj architektonickej spoločnosti a dodnes nestratila nič na originalite. Hybridná konštrukcia s významným podielom prefabrikovaného železobetónového skeletu, doplneného monolitickými prvkami a drevenou strešnou konštrukciou, vznikla na platforme nezvyčajne kreatívnej spolupráce architekta so statikom, statika s dodávateľom konštrukcie a predovšetkým s investorom.

 


Autor
Ing. Pavel Čížek, Statika Čížek s. r. o.

Fotografie (vizualizácia)
archív autora
Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG