späť na obsah časopisu

Fínsko-švédska drevárska spoločnosť STORA ENSO sa zameriava na trvalú udržateľnosť v oblasti obalovej techniky, biomateriálov, drevených konštrukcií a výroby papiera. Vyvíja a vyrába riešenia založené na dreve a biomase pre celý rad priemyselných odvetví a aplikácií po celom svete. Jej filozofiou je viera, že všetko, čo sa dnes vyrába z fosílnych materiálov, sa môže zajtra vyrobiť zo stromu. V Českej republike je od roku 1999 zastúpená divíziou Wood Products v Ždírci nad Doubravou a v Planej u Mariánskych Lázní.

 

Spoločnosť STORA ENSO investuje približne 79 miliónov eur do novej linky na výrobu CLT panelov v drevospracujúcom závode v Ždírci nad Doubravou. Panely CLT majú značný potenciál rastu na stavebnom trhu, pretože vďaka ich vlastnostiam možno budovať vyššie, ľahšie a napriek tomu pevnejšie stavby než kedykoľvek predtým. Výstavbu zahájili koncom roku 2020 a začiatok výroby je plánovaný na tretí štvrťrok 2022. Odhadovaná ročná kapacita výroby bude 120 000 m3. Je to celkovo štvrtý výrobný závod CLT. Celková kapacita výroby CLT spoločnosti STORA ENSO tak narastie až na neuveriteľných 400 000 m3 ročne.

 Investícia do najnovšej technológie spolu s plne automatizovanou výrobou v piliarskom závode s pridruženou výrobou KVH, LAM, BSH v Ždírci ponúkne cenovo výhodné, kvalitné a dostupné riešenia výstavby moderných rodinných a multipodlažných objektov. Nový závod zamestná až 120 ľudí na rôznych pozíciách - od výroby až po technický support, ktorý by mal byť také veľkým prínosom a výhodou pre partnerov, architektov a projektantov v Českej a Slovenskej republike. Investícia priamo súvisí a nadväzuje na koncept piliarskej produkcie. STORA ENSO sa týmto krokom zameriava aj na podporu a rozvoj stavieb z dreva na týchto trhoch.       

Od medi k drevu

Novodobá história spoločnosti sa začala v roku 1998 spojením švédskej spoločnosti pre ťažbu a lesné výrobky Stora a fínskej spoločnosti pre lesné výrobky Enso Oyj. Jej korene však siahajú až do roku 1300, keď sa Stora zaoberala ťažbou medi. V 17. storočí dokonca produkovala až 2/3 svetového množstva medi . Odvtedy prešla mnohými podobami, fúziami a akvizíciami. Ustupujúcu meď nahradila železná ruda, ktorú neskôr vystriedala ekologická, obnoviteľná surovina - drevo. Všetky zmeny v priebehu storočí sa stali súčasťou jej dedičstva a schopnosť spoločnosti prispôsobiť sa je základom jej vytrvalosti. Po fúzii rozšírila spoločnosť STORA ENSO svoje pôsobenie o akvizíciu firiem v oblasti drevárskych výrobkov a papieru. Dnes ponúka produkty a služby prostredníctvom šiestich podnikových divízií v oblasti biomateriálov, celulózy, obalových výrobkov, papiera a drevených konštrukcií (Wood Products). Spoločnosť má svoje eukalyptové plantáže v niekoľkých krajinách sveta, ktoré sú vhodné n výrobu papiera.

Fanúšik udržateľnosti

Svojím prístupom k vývoju obnoviteľných materiálov z dreva vytvára spoločnosť STORA ENSO udržateľnejší svet a lepšiu klímu pre všetkých.

Drevo ako hlavná surovina všetkých produktov je obnoviteľný recyklovateľný materiál, ktorý ukladá pri svojom raste uhlík do svojej štruktúry a zbavuje tak ovzdušie CO2. Spoločnosť ho získava len z udržateľne obhospodarovaných a certifikovaných lesov a využíva ho čo najefektívnejšie. Mnohé výrobky sú biologicky odbúrateľné a po skončení ich životného cyklu z nich možno vyrobiť obnoviteľnú energiu.

Priekopník v drevostavbách

Do štruktúr spoločnosti patrí aj divízia drevených výrobkov Wood Products, ktorá poskytuje inovatívne riešenia a výrobky pre stavebníctvo, výrobu komponentov na okná a dvere, ale aj obalových materiálov a dekorácií. V rámci tejto divízie patrí spoločnosť k popredným poskytovateľom stavebných riešení pre drevostavby. V súčasnosti má spoločnosť len v rámci tejto divízie 21 drevospracujúcich závodov vrátane prevádzok v Ždírci nad Doubravou a Planej u Mariánskych Lázní. Vyrába v nich viac ako 40 rôznych výrobkov – od reziva cez hobľovaný tovar, KVH, LAM, BSH, Thermowood alebo panely CLT (cross-laminated timber) a LVL.

Stúpajúci trend drevostavieb

Spoločnosť STORA ENSO vyrobí a dodá každoročne CLT panely na viac ako 2 000 rôznych stavieb po celom svete. Za 13 rokov jej pôsobenia je to niekoľko desaťtisíc realizácií.

V Česku a na Slovensku sa ročne zrealizuje desiatky nádherných projektov. Sú to nielen rodinné domy, ale stále častejšie odvážnejšie projekty. Za posledných 5 rokov sa v týchto krajinách vyprofilovalo mnoho stavebných firiem, odborne preškolených, s množstvom skúseností a realizovaných projektov.

Firma CLT Slovakia zabezpečuje od roku 2015 technickú podporu a predaj CLT panelov STORA ENSO pre Slovensku republiku. Firma je partner stavebných firiem, projektantov a architektov.  V poslednom období eviduje vzrastajúci záujem architektov a developerov o  prístavby školských zariadení, nadstavby na bytové domy a aj viacpodlažné stavby či už bytového  alebo kancelárskeho charakteru.

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG