Časopis EUROSTAV - 10/2021
Tematické okruhy

Prezentácia developerských projektov

Komplexné riešenie dopravy v Bratislave – návrh nového vnútorného mestského okruhu

Práce na najväčšom slovenskom tuneli 

Novelizácia zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

Najvyšší most na Dunaji

Passive House Award 2021

Digitalizované ukážky časopisov
E-shop eurostav
Archbooks
YTONG